top of page

Privacy verklaring Baby Spa Netwerk

Baby Spa Netwerk (hierna te noemen ''wij''), gevestigd in Zevenhuizen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Baby Spa Netwerk acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel dat is.

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 28-3-2022

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Als je gebruik maakt van de website en gerelateerde diensten die Baby Spa Netwerk aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Gegevensverzameling

 

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 

 • Voor- en achternaam;

 • Bedrijfsnaam en -gegevens;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact;

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;

 

Gronden voor de verwerking

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

​​

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Baby Spa Netwerk analyseert jouw activiteit op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeur;

 • Je onze diensten op de juiste manier te kunnen aanbieden, door gegevens te vergaren die hiervoor nodig zijn, zoals over je (vorige) bevalling(en)

 

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

 

Bewaren van persoonsgegevens

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. Over het algemeen bewaren we persoonsgegevens 12 maanden.

 

Jouw rechten

 

Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kan je direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we je een kopie bezorgen van de gegevens die we over jou verwerken. Mogelijk moeten we jouw identiteit verifiëren om aan jouw verzoek te voldoen. Als jij gelooft dat de verstrekte informatie die we over jou verwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij jouw informatie verwijderen, dan mag je dit ons op ieder moment vragen. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met de reactie hierop, dan kan je je klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

 

Delen met anderen

 

We zullen jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

 

Cookies

 

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het weergeven van media, om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan het IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken het IP-adres niet om jouw online gedrag te volgen of te registeren. Wij zijn niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie zelf verstrekt.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Beveiliging

 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Twijfel je of heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bianca.zijbevalt@gmail.com

Websites van gerelateerde partijen

 

Aan ons gerelateerde partijen, zoals baby spa's, bepalen zelf wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. Als je vragen hebt over informatie die zij op of via hun website verzamelen, dan kun je contact opnemen met de desbetreffende organisatie. Wij adviseren je in ieder geval om ook de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

bottom of page