top of page

2 accreditatiepunten

Tijdens deze scholing leer je welke reflexen wanneer actief zijn, welke functie ze hebben en of ze verstoord zouden kunnen zijn. Binnen de baby spa is het fijn en nuttig om te herkennen welke kindjes spanning hebben in hun lijfje en wat evt. oorzaken zijn. 

Deze scholing verdiept zich in de hormonale fysiologie tijdens de baring en de effecten van alle soorten pijnstilling en interventies op het baringsproces en de baby.

2 accreditatiepunten

1 accreditatiepunt

E-learning
Het bewustzijn van een baby start al voor de geboorte. Omgevingsfactoren kunnen DNA veranderen. De zwangerschap en geboorte hebben daardoor invloed op het verdere leven. Een interessante scholing onderbouwd met wetenschappelijke kennis van de laatste jaren.


Deze kennis helpt je o.a. ook om te begrijpen waarom sommige kindjes een babymassage of een nekfloat als stressvol kunnen ervaren.

2 accreditatiepunten

Tijdens deze scholing zullen we kijken naar de voorwaarden van een goede gehechtheid tussen ouder en kind. Je leert beschermende factoren en risicofactoren kennen die invloed hebben op de hechting tussen ouder en kind. Ook huilen, huid op huid contact en het gouden uur komen hierbij onlosmakelijk aan bod.

1 accreditatiepunt

E-learning

1 op de 30 kinderen krijgt in zijn/haar leven te maken met een vorm van huiselijk geweld. Misschien heb je het idee dat deze doelgroep niet op bezoek zal komen in de baby spa?
Maar huiselijk geweld komt voor in alle (sociale en economische) kringen van onze maatschappij.

bottom of page